Oranges and Priests

"Geoff har utvikla ein analyse av korleis dei ulike bandmedlemmene i Kaizers går laus på oljefata: Janove ser ut som ein av desse plakatene frå 30-talet av arbeidarar i bar overkropp som skyflar kol, grev i jorda eller kjører trillebår.

- Han er ganske enkelt ein hardtarbeidande mann på jobb, ein mann som slår hardt, metodisk og systematisk, seier Geoff. 

Geir ser ut som han prøver å slå i hel ei rotte som ikkje vil døy, meiner kanadiaren. 

- Han hamrar spastisk i veg på kreket, som nektar å legga seg ned og døy.”

- Jan Zahl, Kontroll På Kontrinentet